Struktur Organisasi Program Studi S1 Farmasi

Ketua Prodi S1 Farmasi UMM

 

apt. Siti Rofida, M.Farm.

 

 

 

Sekretaris I Prodi S1 Farmasi UMM

 

apt. Sendi Lia Yunita, M.Sc.

 

 

 

Sekretaris II Prodi S1 Farmasi UMM

 

apt. Dyah Rahmasari, M.Farm.